Гаранција

Секој производ, купен преку интернет страната на Купи Алат, има соодветен гарантен лист и гарантен рок одреден од производителот. Гарантниот лист содржи гарантна изјава и гарантни услови кои се обврзувачки за полноважноста на гаранцијата на производот. Гаранцијата нема да важи доколку:

 

- Не се достапни гарантниот лист или доказот за купување (фискална сметка или Фактура-испратница)

- Има обиди за поправка на производот од неовластени сервиси

- Има оштетувања или дефекти настанати при неправилна употреба на производот

- Има физички оштетувања на производот

 

Гаранцијата на производот не ги покрива додатоците и компонентите кои имаат ограничен рок на траење.

Loading...
Loading...
Loading...