Ажурирање на Податоци

Можете да ги користите линковите подолу за ажурирање на Вашите податоци доколку не се точни.

Преносливост на Податоци

Можете да ги користите линковите подолу за да ги преземете сите податоци коишто ги чуваме и користиме за подобро искуство на нашата веб страна.

Пристап до Личните Податоци

Можете да ги користите линковите подолу за да побарате извештај со сите лични податоци што ги чуваме за Вас.

Право да бидете заборавени

Користете ја оваа опција доколку сакате да ги отстраните Вашите лични и други податоци од нашата веб страна. Оваа процедура ќе ја избрише Вашата сметка, и повеќе нема да можете да пристапите кон истата и да ја користите.

Loading...
Loading...
Loading...