Сервис

  Гаранција на генератори за струја и моторни пумпи - 24 месеци. Овластен сервис "АУТОМАЗАК" ул. Првомајска 100А, Скопје                                                                                                    тел.02/2461 415;  075 484-970

  Гаранција на професионален електричен алат 24 месеци. Обезбеден сервис и резервни делови.                                                                                                                                                     Овластен сервис во и вон гарантен рок "СЕКУЛА" ул.Лазар Поптрајков бр.27/1-4 Скопје, тел.070 270 847

  Гаранција на полу-професионален електричен алат -12 месеци. Обезбеден сервис и резервни делови.                                                                                                                                       Овластен сервис во и вон гарантен рок "СЕКУЛА" ул.Лазар Поптрајков бр.27/1-4 Скопје, тел.070 270 847

  Гаранција на хоби електричен алат -12 месеци. Обезбеден сервис и резервни делови.                                                                                                                                                                   Овластен сервис во и вон гарантен рок "СЕКУЛА" ул.Лазар Поптрајков бр.27/1-4 Скопје, тел.070 270 847

Loading...
Loading...
Loading...